แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมคณะกรมการ จ.ตาก ประจำเดือน ธ.ค. ๕๗ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 372
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ปีใหม่ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 492
พัฒนา ทำความสะอาด วัด ศาสนสถานในพื้นที่รับผิดชอบ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 575
พิธีประดับเครื่องหมายยศ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 759
ประธานแม่บ้าน ทภ.๓ ตรวจเยี่ยมหน่วย เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 518
มอบผ้าห่มช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาว อ.แม่สอด เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 483
เฝ้ารับ - ส่งเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 1024
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 739
พิธีมอบบ้านพักอาศัย และพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 453
จัดการประชุมแผนงาน และจัดงานแถลงข่าว เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 1038