แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมคณะกรมการ จ.ตาก ประจำเดือน ธ.ค. ๕๗ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 356
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ปีใหม่ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 479
พัฒนา ทำความสะอาด วัด ศาสนสถานในพื้นที่รับผิดชอบ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 554
พิธีประดับเครื่องหมายยศ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 743
ประธานแม่บ้าน ทภ.๓ ตรวจเยี่ยมหน่วย เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 501
มอบผ้าห่มช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาว อ.แม่สอด เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 467
เฝ้ารับ - ส่งเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 1002
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 720
พิธีมอบบ้านพักอาศัย และพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 435
จัดการประชุมแผนงาน และจัดงานแถลงข่าว เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 1020