แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมคณะกรมการ จ.ตาก ประจำเดือน ธ.ค. ๕๗ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 303
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ปีใหม่ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 428
พัฒนา ทำความสะอาด วัด ศาสนสถานในพื้นที่รับผิดชอบ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 499
พิธีประดับเครื่องหมายยศ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 684
ประธานแม่บ้าน ทภ.๓ ตรวจเยี่ยมหน่วย เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 455
มอบผ้าห่มช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาว อ.แม่สอด เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 409
เฝ้ารับ - ส่งเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 925
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 651
พิธีมอบบ้านพักอาศัย และพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 386
จัดการประชุมแผนงาน และจัดงานแถลงข่าว เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 972