กกล.รส.จทบ.ต.ก. โดย พล.ต.การุณ ขุนสูงเนิน ผบ.กกล.รส.จทบ.ต.ก. จัดการประชุมจัดทำแผนงานและจัดแถลงข่าว การรักษาความสงบเรียบร้อย (จัดระเบียบสังคม) , การบริการและการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดตาก , ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดตาก , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก และ ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก ณ ห้องประชุม บก.จทบ.ต.ก. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธ.ค. ๕๗ , ๐๙๐๐

View the embedded image gallery online at:
http://tak.mi.th/dec14/52-2015-05-07-03-03-49#sigFreeIdb6912d3aac