ร.อ.สมพร เมาจา น.ฝกร.กกล.รส.จทบ.ต.ก. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในโอกาสนี้ ได้ขึ้นเวทีเพื่อประชาสัมพันธ์ ชี้แจงแผนการดำเนินงาน Road Map ระยะที่ ๒ ของ คสช. ให้ผู้เข้าร่วมพิธีทราบ เพื่อเตรียมการให้ความร่วมมือตามที่จะได้รับการประสานต่อไป ณ วัดส้มเกลี้ยง อ.เมือง จ.ตาก เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ธ.ค. ๕๗

View the embedded image gallery online at:
http://tak.mi.th/dec14/54-2015-05-07-03-39-23#sigFreeId9b026f999b