แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 270
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของ นศท.จทบ.ต.ก. เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 344
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กก.ตชด.๓๔ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 113
ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ เฉลิมพระเกียรติฯ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 114
ร่วมพิธีเปิดงาน "ธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน" เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 111
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 124
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 140
ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 403
ประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหาดทรายทอง เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 272
ร่วมกิจกรรม Kick Off เมืองตากใสสะอาด สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 204