แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 1518
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 1176
มทภ.๓ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน หน้าศาลากลาง จ.ตาก เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 1282
อบรมศีลธรรม วัฒนธรรมทหาร และทำบุญตักบาตร เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 429
ร่วมพิธีเปิดการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 396
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ทหารใหม่ ผลัด ๒/๒๕๕๘ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 1393
ประชุมติดตามความก้าวหน้าเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 1351
ร่วมเผาดอกไม้จันทน์ พิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระสังฆราช เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 481
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ สมเด็จพระสังฆราช เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 480
พิธีประดับยศ ( 9 นาย ) เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 721