แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 1361
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 1044
มทภ.๓ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน หน้าศาลากลาง จ.ตาก เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 1122
อบรมศีลธรรม วัฒนธรรมทหาร และทำบุญตักบาตร เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 369
ร่วมพิธีเปิดการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 333
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ทหารใหม่ ผลัด ๒/๒๕๕๘ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 1223
ประชุมติดตามความก้าวหน้าเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 1220
ร่วมเผาดอกไม้จันทน์ พิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระสังฆราช เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 396
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ สมเด็จพระสังฆราช เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 418
พิธีประดับยศ ( 9 นาย ) เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 628