แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีประดับยศ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 885
ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างอาคาร รร.โป่งแดง เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 521
ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดตาก เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 670
ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถยนต์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันไฟป่า เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 681
พิธีเปิดโครงการสร้างความเข้มแข็งสู่การปฏิรูปสังคม เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 634
จัดกิจกรรมเสวนาสื่อมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 453
ร่วมการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๒ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 446
ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ครั้งที่ ๑ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 451
อบรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ทภ.๓ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 724
ร่วมรับฟังการประชุมโครงการก่อสร้างถนนสายตาก - แม่สอด เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 1224