แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีประดับยศ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 838
ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างอาคาร รร.โป่งแดง เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 501
ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดตาก เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 654
ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถยนต์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันไฟป่า เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 662
พิธีเปิดโครงการสร้างความเข้มแข็งสู่การปฏิรูปสังคม เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 621
จัดกิจกรรมเสวนาสื่อมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 437
ร่วมการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๒ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 430
ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ครั้งที่ ๑ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 436
อบรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ทภ.๓ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 705
ร่วมรับฟังการประชุมโครงการก่อสร้างถนนสายตาก - แม่สอด เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 1212