แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีประดับยศ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 800
ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างอาคาร รร.โป่งแดง เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 487
ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดตาก เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 632
ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถยนต์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันไฟป่า เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 646
พิธีเปิดโครงการสร้างความเข้มแข็งสู่การปฏิรูปสังคม เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 605
จัดกิจกรรมเสวนาสื่อมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 422
ร่วมการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๒ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 414
ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ครั้งที่ ๑ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 422
อบรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ทภ.๓ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 691
ร่วมรับฟังการประชุมโครงการก่อสร้างถนนสายตาก - แม่สอด เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 1199