แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตั้งจุดบริการ ช่วยเหลือประชาชน ห้วงหยุด ๔ วัน เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 367
ดับเพลิงไหม้บ้าน และมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชน เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 681
พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 515
อุ่นเครื่อง ทีมนักปั่น Bike For Mom เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 437
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 549
ร่วมงานเทศกาลผ้าป่ามหากุศล ถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัด เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 630
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ (ต.โป่งแดง) เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 556
มอบสินไหมทดแทน การประกันชีวิต จ.ส.อ.สุเทพฯ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 607
เยี่ยมเยียนผู้เข้าร่วมโครงการ คนกล้าคืนถิ่น เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 584
ร่วมประชุมเขตเศรษฐกิจพอเพียง อ.แม่สอด เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 835