แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตั้งจุดบริการ ช่วยเหลือประชาชน ห้วงหยุด ๔ วัน เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 344
ดับเพลิงไหม้บ้าน และมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชน เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 653
พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 478
อุ่นเครื่อง ทีมนักปั่น Bike For Mom เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 410
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 523
ร่วมงานเทศกาลผ้าป่ามหากุศล ถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัด เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 585
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ (ต.โป่งแดง) เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 531
มอบสินไหมทดแทน การประกันชีวิต จ.ส.อ.สุเทพฯ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 569
เยี่ยมเยียนผู้เข้าร่วมโครงการ คนกล้าคืนถิ่น เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 546
ร่วมประชุมเขตเศรษฐกิจพอเพียง อ.แม่สอด เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 810