แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตั้งจุดบริการ ช่วยเหลือประชาชน ห้วงหยุด ๔ วัน เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 327
ดับเพลิงไหม้บ้าน และมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชน เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 633
พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 461
อุ่นเครื่อง ทีมนักปั่น Bike For Mom เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 392
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 503
ร่วมงานเทศกาลผ้าป่ามหากุศล ถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัด เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 565
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ (ต.โป่งแดง) เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 510
มอบสินไหมทดแทน การประกันชีวิต จ.ส.อ.สุเทพฯ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 545
เยี่ยมเยียนผู้เข้าร่วมโครงการ คนกล้าคืนถิ่น เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 520
ร่วมประชุมเขตเศรษฐกิจพอเพียง อ.แม่สอด เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 794