แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมอะไรไม่รู้ ศาลากลาง จ.ตาก เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 440
พิธีประดับเครื่องหมายยศ (๑๖ นาย) เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 882
ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 349
ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ (รร.วิวัฒน์พลเมือง) เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 892
เฝ้ารับ - ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 1213
รับตรวจประเมินผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวชิรปราการ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 446
ตรวจพื้นที่เตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ (เขื่อนภูมิพล) เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 449
ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 464
ประชุมแถลงแผนรักษาความปลอดภัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 718
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาหน่วยงาน จ.ตาก เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 852