แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี และพลังแผ่นดิน เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 463
บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล (๕ ธันวามหาราช) เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 439
ต้อนรับคณะ จก.สห. ตรวจเยี่ยมสายงาน สห. เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 1664
ร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชน เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 442
พิธีอัญเชิญกระทงพระราชทาน [วันเดินขบวนกระทงสาย] เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 461
ต้อนรับคณะชุดตรวจสายวิทยาการสารบรรณ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 555
จ่ายเงินสินไหมทดแทนประกันชีวิต เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 375
ประชุมรับทราบข้อมูล และปัญหา พื้นที่ อ.สามเงา เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 355
ต้อนรับ รอง มทภ.๓ ตรวจเยี่ยมงานงบประมาณก่อสร้าง เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 558
กิจกรรมเกี่ยวข้าว เศรษฐกิจพอเพียง รร.วิวัฒน์พลเมือง เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 574