แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีประดับเครื่องหมายยศ (๑๖ นาย) เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 347
มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ต.แม่ท้อ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 245
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ปางสังกะสี อ.วังเจ้า จ.ตาก เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 379
มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชน อ.บ้านตาก เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 350
ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ และงานเลี้ยงเกษียณฯ เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 388
พิธีเปิด โครงการชุมชนสัมพันธ์ พื้นที่รอบค่ายทหาร เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 503
มอบรางวัล แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 289
สร้างฝาย กับคนกล้าคืนถิ่น เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 311
อบรมเยาวชน ต่อต้านยาเสพติด วิทยาลัยเทคนิคตาก เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 609
พิธีประดับเครื่องหมายยศ (๒๑ นาย) เขียนโดย กนก กัลยาณมิตร 780